Bułgaria,  Poradnik,  Rozrywka

Czy w bułgarii trzeba nosić maseczki

Bułgaria, podobnie jak większość krajów na świecie, wprowadziła obowiązek noszenia maseczek na ulicach w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Obowiązek ten obowiązuje na terenie całego kraju i dotyczy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Wszyscy muszą nosić maseczki w miejscach publicznych, w tym w sklepach, na przystankach autobusowych, w komunikacji miejskiej oraz w miejscach pracy, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniej odległości między ludźmi.

Zgodnie z wytycznymi bułgarskich władz sanitarnych, maseczki powinny być dobrze dopasowane do twarzy, pokrywać nos i usta oraz być noszone przez cały czas przebywania na zewnątrz. Osoby, które nie stosują się do tych wymagań, mogą być ukarane grzywną. Jednakże, osoby, które wykonują ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu, w tym bieganie i jazda na rowerze, nie muszą nosić maseczek, o ile zachowują odpowiednią odległość od innych ludzi.

W Bułgarii, podobnie jak w innych krajach, obowiązek noszenia maseczek jest tematem kontrowersyjnym. Niektórzy uważają, że maseczki są niepotrzebne, szczególnie na zewnątrz, a ich noszenie jest uciążliwe i niezdrowe. Inni są zdania, że noszenie maseczek pomaga chronić zdrowie i życie ludzi, a ich brak może prowadzić do wzrostu liczby zakażeń i zgonów. Ostatecznie, decyzja o noszeniu maseczek należy do każdej osoby indywidualnie, ale warto pamiętać o ryzyku związanych z brakiem ochrony przed wirusem.

1. Jakie są obecne zasady w Bułgarii dotyczące noszenia maseczek?

Od 22 maja 2020 r. w Bułgarii obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Obejmuje to zarówno przestrzenie zamknięte, jak i otwarte. Zasada ta dotyczy wszystkich obywateli Bułgarii, a także turystów przebywających w kraju. Nakaz noszenia maseczek wprowadzono w celu ochrony zdrowia publicznego i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W sklepie, w autobusie, na stacji kolejowej czy na lotnisku – wszędzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Zgodnie z przepisami, maseczki powinny być zakładane na nos i usta, a także zachowywana powinna być odpowiednia odległość między ludźmi. W przypadku naruszenia tych zasad, grożą sankcje finansowe. W Bułgarii kary za brak maseczki wynoszą od 300 do 500 lewów, co stanowi od 150 do 250 euro.

W Bułgarii wyjątkiem od obowiązku noszenia maseczek są dzieci poniżej 6. roku życia oraz osoby, które cierpią na problemy zdrowotne uniemożliwiające zakładanie maseczki. W takim przypadku należy posiadać odpowiedni dokument potwierdzający stan zdrowia. W przeciwnym razie, osoba taka może zostać ukarana grzywną.

2. Czy noszenie maseczek jest obowiązkowe dla wszystkich w Bułgarii?

Tak, od 22 października 2020 r. noszenie maseczek jest obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych w Bułgarii. Decyzja ta została podjęta przez rząd w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z przepisami, maseczki należy nosić w sklepach, restauracjach, komunikacji miejskiej, a także na ulicach i placach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. W przypadku nieprzestrzegania zasad grożą kary finansowe.