Bułgaria

Gdzie nie daje się napiwków

Napiwki są powszechnie uznawane jako forma podziękowania za dobre usługi, ale istnieją miejsca, gdzie nie są one akceptowane lub nawet uważane za niestosowne. W Japonii na przykład napiwki są uważane za obraźliwe i mogą być odebrane jako sugerowanie, że usługa była niewystarczająco dobra. W Chinach również napiwki nie są standardem i mogą być uważane za zachowanie nieodpowiednie.

W niektórych krajach restauracje automatycznie doliczają opłatę serwisową do rachunku, co oznacza, że ​​napiwki nie są wymagane. Na przykład w Wielkiej Brytanii i we Francji serwis jest zwykle wliczony w cenę potrawy i lokale nie oczekują dodatkowych napiwków. W niektórych krajach, takich jak Australia, napiwki są opcjonalne i pozostawienie ich zależy od Twojego uznania.

W niektórych zawodach napiwki są również niestosowne lub zabronione. Na przykład lekarze, pielęgniarki i nauczyciele zwykle nie przyjmują napiwków, ponieważ uważa się to za korupcyjne lub niestosowne. Podobnie, w niektórych firmach napiwki są zakazane z powodów etycznych lub aby uniknąć sytuacji, w których pracownicy byliby skłonni do faworyzowania klientów, którzy dają największe napiwki.

1. Japonia – brak napiwków to oznaka szacunku

Podróżując po Japonii, wiele osób może być zaskoczonych brakiem obowiązku zostawiania napiwków. W przeciwieństwie do niektórych krajów Zachodu, w Japonii brak napiwków jest wręcz oznaką szacunku dla obsługi. W japońskiej kulturze uważa się, że zapłata za usługi powinna być już zawarta w cenie. Dlatego też, nie jest wymagane zostawienie dodatkowego pieniądza jako wyraz wdzięczności. Warto jednak pamiętać, że nadal istnieją sytuacje, w których napiwek jest akceptowany, np. w luksusowych hotelach lub restauracjach obsługiwanych przez pracowników z innych krajów.

Brak obowiązku zostawiania napiwków ma także swoje pozytywne aspekty. Po pierwsze, uwalnia to klientów od presji decyzji, ile pieniędzy zostawić. Po drugie, utrzymuje to równość i uczciwość wobec wszystkich pracowników, nie tylko tych, którzy obsługują bogatszych klientów. Dzięki temu, zyskuje się pewność, że każdy pracownik jest traktowany z takim samym szacunkiem i nie ma potrzeby wychwalania jednego pracownika kosztem innych. W efekcie, brak napiwków przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu usług, a także do utrzymywania równości i szacunku w społeczeństwie.

2. Australia – dodatkowe pieniądze nie są tu akceptowane

Australia jest krajem, w którym brak akceptacji dla dodatkowych pieniędzy jest powszechnym zjawiskiem. Nie tylko sprzedawcy, ale także bankomaty i urzędy pocztowe, nie przyjmują banknotów i monet, które są niekompletne, uszkodzone lub przeterminowane. Dlatego też, przed wyjazdem do Australii, warto zadbać o to, by pieniądze, które zabieramy ze sobą były w dobrym stanie.

Ten brak tolerancji dla uszkodzonych pieniędzy jest w Australii ściśle egzekwowany, ponieważ rząd australijski konsekwentnie egzekwuje politykę przeciwstawiania się fałszerstwom i podrabianiu pieniędzy. Właśnie dlatego, wszelkie uszkodzenia, takie jak rozerwanie, zagięcie, przetarcie, brak fragmentów są traktowane jako podejrzane i niepodlegają akceptacji. Warto więc zawsze upewnić się, że posiadamy tylko i wyłącznie w pełni sprawne pieniądze przed wyruszeniem w podróż do Australii.