Bułgaria

Ile wynosi bakszysz

Bakszysz to jednostka monetarna, która jest obecnie używana tylko w Uzbekistanie. Wcześniej była też używana w Tadżykistanie i Turkmenistanie. Nazwa bakszysz pochodzi od słowa „bakszysz” w języku tureckim, co oznacza „pięć”.

Wartość bakszysza zmieniała się na przestrzeni lat. W latach 90. XX wieku 1 bakszysz warto było mniej niż 0,01 dolara amerykańskiego. W 2021 roku 1000 bakszyszy to około 0,09 dolarów amerykańskich.

Bakszysz jest często używany do wyrażania mniejszych wartości, szczególnie w handlu detalicznym. W Uzbekistanie istnieją również banknoty o wartości 1000, 5000, 10 000, 50 000 i 100 000 bakszyszy, ale większe kwoty są bardziej powszechne w transakcjach bankowych i finansowych.

1. Jakie jest pochodzenie słowa „bakszysz”?

Słowo „bakszysz” to wyraz zapożyczony z języka tureckiego, gdzie brzmi on „bahşiş”. Jego pierwotnym znaczeniem było „prezent”, „dar” lub „hojność”.

W XVIII wieku słowo to zaczęło być używane na określenie napiwków, czyli dodatkowych pieniędzy wręczanych kelnerom, fryzjerom czy innej osobie wykonującej usługę.

Obecnie słowo „bakszysz” jest powszechnie używane w języku polskim i oznacza napiwek lub datkę wręczoną za usługę lub przysługę.

2. Bakszysz: definicja i znaczenie w języku polskim

Bakszysz to słowo, które pochodzi z języka tureckiego i oznacza darowiznę lub prezent. W języku polskim często używamy tego słowa w kontekście korupcji lub łapownictwa, gdyż bakszysz jest często dawany w zamian za usługi lub przysługi.

Bakszysz był już znany w Polsce w czasach średniowiecza, gdzie dziedzice lub władcy dawali bakszysz swoim wasalom, aby zapewnić sobie ich lojalność. Z czasem bakszysz stał się powszechnym elementem polskiej rzeczywistości, gdzie korupcja i łapownictwo są niestety nadal obecne w życiu publicznym.

Bakszysz jest również często spotykany w krajach arabskich, gdzie jest on integralną częścią kultury i jest uważany za formę hojności i szacunku. W Polsce, niestety, bakszysz jest postrzegany negatywnie i jest uważany za formę nielegalnej działalności, która łamie zasady etyczne i moralne.

3. Kiedy po raz pierwszy użyto słowa „bakszysz”?

Słowo „bakszysz” w języku polskim pojawiło się po raz pierwszy w XVI wieku. Pochodzi ono z języka tureckiego, gdzie oznaczało ono „kieszonkę” lub „portfel”. W Polsce termin ten zaczął być używany na określenie kieszeni w odzieniu wschodnim, które noszone było na biodrach.

Szybko jednak słowo „bakszysz” zaczęło być kojarzone z bogactwem i pieniędzmi. W XVII wieku zaczęto nazywać tak również skarbonki, w których gromadzono pieniądze. W tym czasie słowo to pojawiło się również w języku niemieckim, gdzie oznaczało ono „pieniądze”.

Dziś słowo „bakszysz” jest używane w języku polskim przede wszystkim w kontekście kultury i obyczajów Wschodu. Znajduje ono swoje zastosowanie w opisach strojów, zwyczajów i tradycji krajów azjatyckich. Mimo to, słowo to pozostaje ciekawym świadectwem historii i kulturowej wymiany między Wschodem a Zachodem.